Od 1 lipca 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. będzie można ubiegać się o dotacje w programie Mój Prąd, jednak nie są to pewne ramy czasowe. Jak stwierdził minister klimatu i środowiska, Polska obecnie przeżywa prawdziwy boom fotowoltaiczny, dlatego środki z programu mogą zostać wykorzystane wcześniej. Dofinansowanie trafi także do osób fizycznych, które poniosły wydatki związane z zakupem instalacji od 1 lutego 2021 r., czyli przed rozpoczęciem trzeciej edycji.

Z informacji podawanych przez NFOŚiGW wynika, że celem nowej odsłony programu jest nie tylko zwiększenie ilości energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, lecz także zwiększenie autokonsumpcji, czyli wykorzystywania na bieżąco energii wytwarzanej przez panele. Jest to spowodowane tym, że przekazywane do sieci nadwyżki prądu mogą stanowić problem dla stabilności systemu dystrybuowania energią w Polsce. Do zwiększania autokonsumpcji mogą posłużyć m.in. ładowarki do samochodów elektrycznych, systemy zarządzania zużyciem energii elektrycznej w domu oraz magazyny energii.

Więcej