24 lutego 2020 r. na stronie Rządowego Centrum legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020.

Propozycja nowelizacji rozporządzenia wynika z faktu, że w wyniku przeprowadzenia aukcji na premię kogeneracyjną oraz naboru na premię kogeneracyjną indywidualną, nie została zakontraktowana całość wolumenu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która była przewidziana w rozporządzeniu.

Zgodnie z rozporządzeniem maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną w 2020 roku wzrośnie z 24 TWh do 26,3TWh, a wartość z 4,148 mld zł do 4,863 mld zł.

Natomiast maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną wzrosła z 36 TWh do 72 TWh, a wartość z 4,355 mld zł do 8,652 mld zł.

Konsultacje projektu potrwają do 28 lutego 2020 r.

Projekt rozporządzenia

Cire.pl