W dniu 14 marca br. odbył się warsztat organizowany przez Zarządcę Rozliczeń w sprawie realizacji odpisu na Fundusz.

Oprócz kwestii szczegółowych dotyczących technicznym aspektów realizacji obowiązków sprawozdawczych, przedstawione zostały informacje dotyczące uwzględniania przychodów ze sprzedaży oraz kosztów zakupu gwarancji pochodzenia.

Jak wynika z najnowszych informacji Ministerstwie Klimatu i Środowiska nie zamierza wydać nowego rozporządzenia w sprawie sposobu obliczania limitu ceny w celu zaadresowania problem braku możliwości uwzględnienia kosztów nabycia gwarancji pochodzenia przez spółki obrotu. Zamiast tego resort zamierza przedstawić pisemną rekomendację uwzględniania powyższych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów rozporządzenia tak, by było to możliwe bez konieczności wydawania nowego aktu wykonawczego.

Jednocześnie, jak informowaliśmy wcześniej, począwszy od 1 marca br. weszły w życie zmiany do ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, zgodnie z którymi przychody ze sprzedaży gwarancji pochodzenia mają być uwzględniane przez wytwórców przy obliczania odpisu na Fundusz.

Powyższe, biorąc pod uwagę aktualne limity ceny dla wytwórców z OZE w praktyce oznacza, że od bieżącego miesiąca cały przychód ze sprzedaży gwarancji pochodzenia przez wytwórców będzie musiał być przekazywany na odpis. Jednocześnie, jak wynika z informacji pochodzących od Urzędu Regulacji Energetyki, nawet jeśli dany wytwórca zwlekałby ze sprzedażą gwarancji do przyszłego roku, będzie zobowiązany do złożenia korekty sprawozdania i rozliczenia tych przychodów w ramach okresu, w którym została wytworzona energia dla której wydano gwarancje pochodzenia. Kluczowe więc ma być powiązanie danej gwarancji pochodzenia z wolumenem wytworzonej energii elektrycznej i momentem jej wytworzenia.

Jednocześnie, jeżeli dany wolumen wytworzonej energii nie podlega odpisowi, ponieważ jest rozliczanych w ramach systemu aukcyjnego, to gwarancje pochodzenia z nim powiązane również nie będą podlegały odpisowi.