Dzisiaj, tj. 17 grudnia 2020 r. Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych wraz z poprawkami o charakterze redakcyjnym zarekomendowanymi podczas I czytania projektu oraz poprawkami zgłoszonymi podczas II czytania (druk sejmowy nr 809).

Teraz ustawa zostanie skierowana do rozpatrzenia przez Senat, którego plenarne posiedzenie trwa obecnie i zakończy się w dniu 18 grudnia br. Następne zaplanowano na 11, 12 i 13 stycznia 2021 r.

Poprawki złożone podczas II czytania dotyczą kwestii m.in. odsprzedaży przez wytwórcę urządzeń do wyprowadzania mocy, przedkładania operatorowi ekspertyz zgodności projektowej i wykonawczej oraz szeregu paragrafów określających limit wydatków z tytułu ustawy na rok 2021.

Poprawki złożone do projektu podczas II czytania