Sejm przyjął specustawę dla elektrowni szczytowo-pompowych

  • Reading time:1 mins read

Sejm podczas ostatniego posiedzenia plenarnego uchwalił rządowy projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących.

Ustawa w zasadniczej części dotyczy uproszczenia i usprawnienia procedur administracyjnych związanych z przygotowaniami i realizacją inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych (ESP) oraz inwestycji towarzyszących.

Na końcowym etapie prac Ustawę uzupełniono o przepisy przewidujące wyłączenie stosowania obowiązku przekazywania odpisu na Fundusz w stosunku do wytwórców energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii, które są własnością, w zarządzie lub w użytkowaniu państwowej osoby prawnej. W przypadku już przekazanych odpisów na Fundusz przez przywołane podmioty Zarządca Rozliczeń ma obowiązek dokonania zwrotu środków.

Stanowisko Stowarzyszenia dotyczące powyższych zmian dostępne jest tutaj.

Podczas piątkowego głosowania na posiedzeniu Sejmu ustawę o inwestycjach w elektrownie szczytowo-pompowe, poparło 304 posłów, przeciwko było 124, a od głosu wstrzymało się 12 posłów.

Więcej