Do Sejmu zostały skierowane dwa poselskie projekty ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Pierwszy projekt trafił do Sejmu 12 grudnia br. i przewiduje ograniczenie obowiązującego kryterium odległościowego 10h do 800 metrów.

Projekt ten 8 stycznia br. został wycofany przez wnioskodawców.

Proponowane brzmienie art. 4 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych:

„1. Odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane:

1) elektrownia wiatrowa – od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz

2) budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa – od elektrowni wiatrowej

– wynosi co najmniej 800 metrów.”

Wnioskodawcą pierwszego projektu jest grupa posłów Koalicji Obywatelskiej, projektowi jeszcze nie został nadany nr druku.

Drugi projekt został skierowany do Sejmu 18 grudnia br. i przewiduje wprowadzenie przepisów, które mają na celu rozróżnienie sytuacji podmotów planujących lokalizację zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, od tych, które będa lokalizowane i budowane w przyszłości.

Projektowi został nadany nr druku 141 i będzie przedmiotem obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury. Termin posiedzenia nie jest jeszcze znany.