Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową promującą i działającą na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Budujemy przestrzeń do dyskusji, wypracowujemy rozwiązania eksperckie, staramy się przekonywać, że wytwarzanie energii nie musi pozostawać w konflikcie ze stanem środowiska naturalnego.

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej tworzy platformę porozumienia pomiędzy firmami  związanymi z branżą OZE oraz między tymi podmiotami a organami administracji państwowej. SEO buduje świadomość społeczną w zakresie ekologii i odnawialnych źródeł energii poprzez inicjowanie i realizację kampanii o charakterze edukacyjnym i wspieranie wszelkich inicjatyw wpisujących się w założenia statutowe organizacji.

Naszym celem jest usuwanie barier stojących na drodze do efektywnego i zrównoważonego  rozwoju gospodarczego Polski w obszarze odnawialnych źródeł energii. Stowarzyszenie stanowi platformę dla działań o charakterze gospodarczym  i prawnym w obszarze energetyki odnawialnej. Wypracowane przez nas stanowiska i propozycje rozwiązań legislacyjnych stanowią wkład w działalność ekspercką, realizowaną przy współpracy z właściwymi organami administracji centralnej oraz samorządowej.

Władze Stowarzyszenia

Łukasz Zagórski – Prezes Zarządu
Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Konarowski – Wiceprezes Zarządu
Marek Rojewski – Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Tyszkiewicz – Wiceprezes Zarządu
Sebastian Kwapuliński – Wiceprezes Zarządu