Nowelizacja rozporządzenia ws. oceny wniosków w offshore w Dzienniku Ustaw

  • Reading time:1 mins read

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 3 sierpnia 2022 r.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 4 sierpnia 2022 r.