LAWYER’S COMMENT

Kwestia ograniczeń w realizacji nowych lądowych elektrowni wiatrowych trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości UE. Czy doszło do wprowadzenia przepisów technicznych bez ich notyfikacji do Komisji Europejskiej? I czy w związku z tym polskie sądy powinny odmawiać ich stosowania? Sprawa Eco-Wind Construction, C-727/17 Ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ograniczyła możliwość lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych: muszą być one lokalizowane w odległości równej lub większej niż 10-krotność ich wysokości (mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego jej puntu wraz z wirnikiem i łopatami) od zabudowań mieszkalnych oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (art. 4). Więcej ...
READ MORE
Podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych może przyśpieszyć rozwój infrastruktury pozwalającej na szersze wykorzystanie w transporcie paliw innych niż pochodne ropy naftowej. Są szanse, że pokonywanie nawet dłuższych tras pojazdami elektrycznymi przestanie być ruletką. Długo oczekiwana ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych została podpisana przez Prezydenta 5 lutego 2018 r. i obecnie czeka na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Nowe regulacje będą wchodzić w życie stopniowo począwszy od upływu 14-dniowego vacatio legis. Obowiązywanie części z nich będzie dodatkowo uzależnione od pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej co do ich zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej. Więcej ...
READ MORE
The new Water Law, in addition to the principles of water management, also changes other key regulations regarding environmental protection. The new regulations narrow the number of parties to proceedings for issuing decisions on environmental conditions and limit the share of hitherto authorized entities. Regardless of the new principles of water management, the Act also introduces changes to other legal acts, including the Act on access to information about the environment and its protection, public participation in environmental protection and environmental impact assessments (hereinafter: “U.o.o.ś.”). Most of the changes are adaptive, but the key provisions are also amended, which have no direct relationship with the Water Law, meaning significant changes in the procedure for issuing a decision on environmental conditions, which, like most provisions of the new Water Law, will come into force on January 1, 2018. More ...
READ MORE
What will change in the regulations for the energy sector in 2018? What must energy and energy consumers be prepared for? Recently, many new draft legal acts have appeared. Some of them are still in the course of legislative work, others – already adopted – will come into force this year. In 2018, a number of changes await the Polish energy industry. The capacity market, MIFID II, as well as the new tariff regulation on trading in electricity – these are major changes that will affect the energy market. Below we present the main assumptions of legal acts that have already entered into force, have been adopted by the Sejm or are in an advanced stage of the legislative process. We also draw attention to the announcements of acts and draft acts that are only at an early stage of the legislative process. We will devote separate articles to some ...
READ MORE
The parliaments of the Małopolskie, Śląskie, Opolskie, Mazowieckie and Łódzkie voivodships have already passed anti-smog regulations introducing restrictions or prohibitions regarding the operation of boilers, stoves and fireplaces. It is worth taking a look at these regulations and considering what sanctions are threatening those who will not respect them. Soon it will be two years since the entry into force of the anti-smog bill (see the anti-smog bill: to improve air quality), which changed, inter alia, the wording of art. 96 of the Act – Environmental Protection Law (hereinafter “p.o.ś.”), thus eliminating formal obstacles to the application of this provision. Art. 96 p.o.ś. authorizes the voivodship parliaments to adopt resolutions introducing restrictions or prohibitions on the operation of installations in which fuels are burned, and thus anti-smog resolutions. Since the amendment, several voivodships have already adopted resolutions aimed at counteracting the problem of low emissions. Read more ...
READ MORE
Loading...

LEGISLATION

Comments on the bill on the promotion of electricity generation in offshore wind farms

On February 25, 2020, comments on the bill on the promotion of electricity generation in offshore wind farms were published on the website of the Government Legislation Center. According to ...
READ MORE

Cogeneration support

On February 24, 2020, a draft regulation of the Minister of State Assets amending the regulation on the maximum amount and value of electricity from high-efficiency cogeneration covered by support ...
READ MORE

Amendment to the Construction Law

The Sejm adopted an amendment to the Construction Law, new regulations appeared regarding the arrangements for photovoltaic installations with a capacity above 6.5 kW in terms of fire safety. The ...
READ MORE

Amendment to the Energy Law

According to information published in the Council of Ministers public information bulletin, in the first quarter of 2020, the government is to adopt a draft amendment to the Energy Law ...
READ MORE
Loading...