LAWYER’S COMMENT

Kwestia ograniczeń w realizacji nowych lądowych elektrowni wiatrowych trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości UE. Czy doszło do wprowadzenia przepisów technicznych bez ich notyfikacji do Komisji Europejskiej? I czy w związku z tym polskie sądy powinny odmawiać ich stosowania? Sprawa Eco-Wind Construction, C-727/17 Ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ograniczyła możliwość lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych: muszą być one lokalizowane w odległości równej lub większej niż 10-krotność ich wysokości (mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego jej puntu wraz z wirnikiem i łopatami) od zabudowań mieszkalnych oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (art. 4). Więcej ...
READ MORE
Podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych może przyśpieszyć rozwój infrastruktury pozwalającej na szersze wykorzystanie w transporcie paliw innych niż pochodne ropy naftowej. Są szanse, że pokonywanie nawet dłuższych tras pojazdami elektrycznymi przestanie być ruletką. Długo oczekiwana ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych została podpisana przez Prezydenta 5 lutego 2018 r. i obecnie czeka na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Nowe regulacje będą wchodzić w życie stopniowo począwszy od upływu 14-dniowego vacatio legis. Obowiązywanie części z nich będzie dodatkowo uzależnione od pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej co do ich zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej. Więcej ...
READ MORE
The new Water Law, in addition to the principles of water management, also changes other key regulations regarding environmental protection. The new regulations narrow the number of parties to proceedings for issuing decisions on environmental conditions and limit the share of hitherto authorized entities. Regardless of the new principles of water management, the Act also introduces changes to other legal acts, including the Act on access to information about the environment and its protection, public participation in environmental protection and environmental impact assessments (hereinafter: “U.o.o.ś.”). Most of the changes are adaptive, but the key provisions are also amended, which have no direct relationship with the Water Law, meaning significant changes in the procedure for issuing a decision on environmental conditions, which, like most provisions of the new Water Law, will come into force on January 1, 2018. More ...
READ MORE
What will change in the regulations for the energy sector in 2018? What must energy and energy consumers be prepared for? Recently, many new draft legal acts have appeared. Some of them are still in the course of legislative work, others – already adopted – will come into force this year. In 2018, a number of changes await the Polish energy industry. The capacity market, MIFID II, as well as the new tariff regulation on trading in electricity – these are major changes that will affect the energy market. Below we present the main assumptions of legal acts that have already entered into force, have been adopted by the Sejm or are in an advanced stage of the legislative process. We also draw attention to the announcements of acts and draft acts that are only at an early stage of the legislative process. We will devote separate articles to some ...
READ MORE
The parliaments of the Małopolskie, Śląskie, Opolskie, Mazowieckie and Łódzkie voivodships have already passed anti-smog regulations introducing restrictions or prohibitions regarding the operation of boilers, stoves and fireplaces. It is worth taking a look at these regulations and considering what sanctions are threatening those who will not respect them. Soon it will be two years since the entry into force of the anti-smog bill (see the anti-smog bill: to improve air quality), which changed, inter alia, the wording of art. 96 of the Act – Environmental Protection Law (hereinafter “p.o.ś.”), thus eliminating formal obstacles to the application of this provision. Art. 96 p.o.ś. authorizes the voivodship parliaments to adopt resolutions introducing restrictions or prohibitions on the operation of installations in which fuels are burned, and thus anti-smog resolutions. Since the amendment, several voivodships have already adopted resolutions aimed at counteracting the problem of low emissions. Read more ...
READ MORE
Loading...

LEGISLATION

Consultations of the European Commission regarding changes to network codes

The Energy Regulatory Office issued a communication regarding the European Commission Consultation on changes in network codes. According to it, consultations conducted by the European Commission’s Directorate-General for Energy (DG ...
READ MORE

Entry into force of the regulation setting reference prices for this year’s renewable energy auctions

The Energy Regulatory Office issued a communication regarding reference prices. They set the maximum price level for bids submitted by green energy producers in auctions. Therefore, their determination is one ...
READ MORE

Draft ordinance of the Minister of Climate on cooperation between micro-installations and the power system

May 15 this year on the website of the Government Legislation Center a draft Regulation of the Minister of Climate was published on technical requirements, connection conditions and cooperation of ...
READ MORE

Draft ordinance of the Minister of Climate on settlements of energy cooperatives

May 15 this year on the website of the Government Legislation Center a draft Regulation of the Minister of Climate has been published regarding the registration, balancing and sharing of ...
READ MORE
Loading...