BIOMASA jest substancją organiczną, powstającą w wyniku procesu fotosyntezy. Pozostawiona na powierzchni gleby w postaci mulczu (resztki pożniwne, zielony nawóz, chwasty) poprawia jej sprawność, a po przyoraniu i humifikacji staje się próchnicą. Może być źródłem odnawialnych nośników energii. Racjonalne spalanie biomasy nie powoduje zwiększenia ilości dwutlenku węgla w atmosferze. Materiały i paliwa odpadowe z biomasy, tzn. odpadki drewniane, trociny, kora, słoma, siano, darń, łęty, strąki fasoli, pestki owoców, zepsute ziarno mogą być spalane w sposób ekologicznie bezpieczny i efektywny energetycznie.
Części zdrewniałe, np. drewno, słomy zbóż, siano oraz produkty uboczne przetwarzania nasion i owoców takie jak wytłoki, makuchy itp. są alternatywą dla kopalnych paliw stałych. Produkty rolnicze np. ziemniaki, buraki, zboża, owoce jako wysokoenergetyczne dodatki do paliw w postaci alkoholi i eterów mogą być przyczyną zmniejszenia zużycia benzyn produkowanych z ropy naftowej. Tłuszcze z produktów rolniczych – oleje: rzepakowy, słonecznikowy, sojowy, kokosowy, gorczycy, rzepiku, rzodkwi, lnu, oliwek są alternatywą dla oleju napędowego produkowanego z ropy naftowej. Odpady przetwórcze, z których przy pomocy bakterii produkowany jest metan są alternatywą dla gazu ziemnego i innych gazów przemysłowych.

ZASADA DZIAŁANIA CIEPŁOWNI OPALANEJ SŁOMĄ
W komorze spalania ciepłowni słoma może być spalana w postaci suchej sieczki, granulatu, pyłu, całych balotów oraz balotów poszarpanych. Słomiane baloty za pomocą transportera podawane są do szarpacza słomy i po rozdrobnieniu docierają do cyklonu, gdzie usuwane są pyły. Pyły transportowane są za pomocą wentylatora bezpośrednio do komory spalania. Z cyklonu rozdrabniana słoma przesuwana jest przenośnikiem do komory spalania ciepłowni. Podczas spalania ogrzewany jest kocioł z wodą, od którego odprowadzona jest sieć ciepłownicza (np. osiedlowa). Produktem spalania słomy, oprócz ciepła, są spaliny i popiół. Spaliny poprzez komin odprowadzane są do atmosfery, natomiast popiół za pomocą przenośnika transportowany jest na zewnątrz kotła. Dwutlenek węgla otrzymywany w procesie spalania słomy zalicza się do gazów przyjaznych środowisku, gdyż krąży on w przyrodzie w obiegu zamkniętym, w cyklu rocznym.


LEGENDA:

1. balot słomy
2. transporter balotów
3. szarpacz słomy
4. transporter pneumatyczny
5. cyklon (urządzenie do usuwania pyłów)
6. przenośnik słomy
7. wentylator
8. kocioł
9. komora spalania
10. przenośnik popiołu
11. sieć ciepłownicza
12. odprowadzenie spalin do komina