ME: Projekt rozporządzenia w sprawie aukcji interwencyjnej w 2016 r.