Jak podaje portal wysokienapięcie.pl. projekt odpowiedniego rozporządzenia Ministerstwo przekazało Komisji Prawniczej z prośbą o rozpatrzenie bądź ewentualne zwolnienie z rozpatrzenia przez KP. Z dwoma wyjątkami ceny nie różnią się od propozycji przedstawionej przez ME do konsultacji.

Wyjątki dotyczą małych hybrydowych instalacji OZE oraz małych lądowych wiatraków. W przypadku instalacji hybrydowych o mocy do 1 MW maksymalny poziom wsparcia został istotnie obniżony – z 475 do 300 zł za MWh. Dla większych hybrydowych OZE cena referencyjna pozostała na poziomie 430 zł. Resort energii zaproponował takie ceny w oparciu o hipotetyczne miksy energetyczne instalacji hybrydowych, w których dominować miałby biogaz, a mniejsze znaczenie odgrywałyby turbiny wiatrowe, panele fotowoltaiczne i hydroelektrownie. W przypadku lądowych wiatraków do 1 MW cena również istotnie spadła – z 415 do 300 zł/MWh.

Na największe wsparcie – 550 z/MWh mogą liczyć silnie promowane przez rząd biogazownie rolnicze, bez względu na wielkość. Dla porównania, w rozporządzeniu z 2015 r. instalacje tego typu o mocy do 1 MW mogły liczyć na 450, a większe na 425 zł/MWh.

Ceny referencyjne będą identyczne dla instalacji zmodernizowanych po 1 lipca 2016 r. – czyli już po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o OZE.

W Ocenie Skutków Regulacji ME zastrzega, że ewentualnej oceny i zmian ministerstwo dokona w czasie przygotowywania rozporządzenia ws. cen referencyjnych dla aukcji w 2017 r., posiłkując się analizą rozstrzygnięć z 2016 r., w tym wolumenu i wartości energii, objętych aukcjami oraz zgłaszanych cen. Działanie to pozwoli na prawidłowe zaprojektowanie właściwych wartości na rok 2017, co przyczyny się do optymalizacji kosztowej całego systemu – czytamy w OSR. „Z uwagi na ograniczony charakter regulacji nie rekomenduje się wskazywania konkretnych mierników do ewaluacji” – stwierdza też OSR.

W ocenie skutków czytamy też, że w trybie przepisów o działalności lobbingowej zainteresowanie pracami nad rozporządzeniem zgłosił jeden podmiot – Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie – który wskazał, że „zaproponowane wartości cen referencyjnych umożliwiają realizację rentownych inwestycji w instalacje OZE”.