Zyska z MKiŚ: Moc zainstalowana OZE wynosi obecnie 23,4 GW

  • Reading time:1 mins read

Już dziś moc zainstalowana w OZE wynosi 23,4 GW. To trzykrotnie więcej niż na koniec 2015 r. W najbliższych latach wzrost ten będzie niemal wykładniczy. Zgodnie z założeniami do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. do końca tej dekady moc zainstalowana w OZE osiągnie 50, a w perspektywie 2040 r. 88 GW. To czterokrotnie więcej niż dzisiaj. To pokazuje skalę zmian jakie zachodzą i będą zachodziły w sektorze energetycznym

Więcej