Według wiceministra klimatu i pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii, Ireneausza Zyski, Polska prawdopodobnie nie osiągnie w tym roku założonego celu udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym zużyciu energii brutto, który wynosi 15%. Przewidywany przez ministerstwo wynik udziału OZE może wynieść ok. 13-14%. Wiceminister uważa, że Komisja Europejska nie nałoży na Polskę sankcji z tego powodu, ponieważ podejmujemy działania, które spotykają się z ich pozytywną oceną. Osiągnięcie celu 15% powinno być możliwe w 2021 roku.

Więcej