Według szacunków Instytutu Energetyki Odnawialnej, na podstawie przeprowadzonych dotychczas czterech aukcji w koszyku wiatrowo-fotowoltaicznym dla projektów o jednostkowej mocy do 1 MW inwestorzy na polskim rynku PV zabezpieczyli prawa do sprzedaży energii dla około 1,7 tys. projektów o łącznej mocy około 1,66 GW.

Taką ilość wniosków o koncesję musi przeprocesować dysponujący ograniczonymi zasobami kadrowymi Urząd Regulacji Energetyki. Branża fotowoltaiczna już wcześniej narzekała na problem z uzyskaniem decyzji koncesyjnej, od czego zależy możliwość rozpoczęcia sprzedaży energii w systemie aukcyjnym, a inwestorzy na rynku PV mają na to tylko dwa lata (ostatnio ustawowo rozszrzone maks. o rok z powodu epidemii). Jeśli inwestor przekroczy termin, wówczas musi się liczyć z utratą sporej kaucji i możliwości startu w aukcjach w kolejnych trzech latach.

W tym roku pracy Urzędowi Regulacji Energetyki może jeszcze przybyć, ponieważ szykowane są kolejne duże aukcje, w wyniku których do gry wejdzie kolejnych kilkaset projektów PV. W zaplanowanych na ten rok aukcjach na gwarancje rozliczeń w systemie aukcyjnym według szacunków rządu mają liczyć inwestorzy, którzy w koszyku dla projektów o mocy do 1 MW zaoferują energię z farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 800 MW. Natomiast w koszyku wiatrowo-fotowoltaicznym dla projetów o mocy powyżej 1 MW wsparcie mogą uzyskać farmy wiatrowe o mocy około 800 MW oraz fotowoltaiczne o mocy 700 MW – tak przynajmniej wynika z rządowych założeń.

Zgodnie z aktualną definicją zawartą w ustawie o odnawialnych źródłach energii, przez małą instalację należy rozumieć instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW.

Okazją do szybkiego zmniejszenia formalności związanych z inwestycjami w źródła odnawialne o mocy do 1 MW są prace nad kolejnym pakietem antykryzysowym.

Obecnie w rejestrze wytwórców energii w małych instalacjach OZE o mocy do 500 kW, który prowadzi Urząd Regulacji Energetyki, znajduje się 729 firm, przy czym niektóre z nich eksploatują po kilka instalacji.

Obowiązkiem wytwórców zaliczanych do tej grupy jest przekazywanie do Urzędu Regulacji Energetyki kwartalnych sprawozdań nt. ilości wytworzonej energii elektrycznej, w tym sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu i odbiorom końcowym.

Więcej