Dzisiaj, tj. w dniu 26 października 2021 r., w ramach zapowiadanej wcześniej rekonstrukcji rządu, zostali powołani nowi ministrowie w resortach istotnych dla sektora odnawialnych źródeł energii.

Wcześniej została ogłoszona dymisja Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki oraz Ministra Rolnictwa Grzegorza Pudy.

Na miejsce nowego Ministra Klimatu i Środowiska, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami medialnymi, została powołana Anna Moskwa, dotychczasowa Dyrektor Biura Morskich Farm Wiatrowych PKN ORLEN.

Nowym Ministrem Rozwoju i Technologii został Piotr Nowak, wcześniej wiceminister finansów odpowiedzialny za zarządzanie długiem, a w ostatnim okresie doradca szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie.

Na stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołany został były minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Więcej