Minister Środowiska Henryk Kowalczyk zadeklarował, że resort dostrzega potencjał instalacji termicznego przekształcania odpadów w gospodarce komunalnej i przewiduje rozwój tych instalacji, w ramach przewidzianego w Krajowym planie gospodarki odpadami limitu 30 proc. zagospodarowania całego strumienia odpadów.

Minister zapowiedział, że w najbliższych miesiącach zostaną wygaszone instalacje widniejące formalnie jako przewidziane do realizacji blokujące możliwość powstawania nowych instalacji. Jednocześnie zostaną podjęte działania mające na celu bardziej miarodajne mapowanie gospodarki odpadami w kraju, takie jak m.in. wdrożenie centralnego systemu ewidencji – Bazy danych odpadowych – który ruszyć ma z początkiem 2020 r.

Więcej na gazetaprawna.pl