W dniu 14 kwietnia 2019 roku pojawiło się rozporządzenie Komisji Europejskiej (KE) ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci. Zgodnie z treścią rozporządzenia nowe zasady obowiązują od dnia 27 kwietnia 2019 roku.

Moduły wytwarzania energii (dawniej jednostki wytwórcze) zostały podzielone na cztery grupy w zależności od ich mocy. Do grupy A zaliczono instalacje o mocy od 0,8 kW do 200 kW. Ta grupa obejmuje źródła przyłączane dotąd w dwóch różnych trybach – przyłączanie mikroinstalacji do 50 kW następuje w uproszczonym trybie na zgłoszenie, natomiast pozostałe źródła w tej grupie są przyłączane na podstawie umowy.

Pozostałe grupy wskazane w tzw. kodeksach sieciowych (RfG), które zaczną obowiązywać 27 kwietnia, dotyczą jednostek o większej mocy. Grupa B to źródła o mocy 200 kW – 10 MW, grupa C to źródła o mocy 10 MW – 75 MW, a grupa D to źródła o mocy ponad 75 MW.

Pojawiają się nowe informacje w dokumentach zgłoszeniowych i formularzach. Nowe kodeksy sieciowe zakładają wprowadzenie nowych zasad certyfikacji podłączanych do sieci instalacji wytwórczych.

Więcej

Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej 2016/631