Ministerstwo Energii przedstawiło zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego” (PEP2040).

– Przedstawiamy zaktualizowany po konsultacjach społecznych projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r. Uwzględnia on wiele ze zgłoszonych uwag, a jego priorytetem jest zachowanie ewolucyjnego charakteru transformacji polskiej energetyki, aby przebiegała ona w sposób bezpieczny dla ludzi i gospodarki – podkreśla minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Zaktualizowana strategia zakłada:

 • 50-60 procent udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 roku;
 • 21-23 procent OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2033 roku;
 • wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 roku;
 • ograniczenie emisji CO2 o 30 procent w stosunku do 1990 roku;
 • wzrost efektywności energetycznej o 23 procent do 2030 roku (w stosunku do prognoz zużycia energii pierwotnej z 2007 roku).

Poprzednia wersja dokumentu zakładała:

 • 60 procent udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 roku;
 • 21 procent OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2033 roku;
 • wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 roku;
 • ograniczenie emisji CO2 o 30 procent w stosunku do 1990 roku;
 • wzrost efektywności energetycznej o 23 procent do 2030 roku (w stosunku do prognoz zużycia energii pierwotnej z 2007 roku).

Zaktualizowana wersja dokumentu w zakresie prognoz struktury mocy zainstalowanej netto przewiduje zwiększenie w stosunku do poprzedniej wersji prognozowanej mocy zainstalowanej lądowych elektrowni wiatrowych do 9761 MW w 2040 r. (zamiast 800 MW) oraz zmniejszenie udziału morskiej energetyki wiatrowej do 7985 MW (zamiast 10 300 MW), a także fotowoltaiki do 16 062 MW (zamiast 20 200 MW).

Poza projektem dokumentu zasadniczego PEP2040, Ministerstwo Energii przedstawia także trzy załączniki, które są jego nieodłącznymi częściami:

 • Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej państwa
 • Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego
 • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko PEP2040 (SOOŚ)

Uwagi do dokumentów można zgłaszać do 29 listopada 2019 r.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Energii