Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazały się zaktualizowane projekty rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej oraz spółdzielni energetycznych.

Projekty zostały skierowane do ponownych, krótkich (3 dni) uzgodnień międzyresortowych, w celu potwierdzenia dokonanych zmian wprowadzonych w następstwie prowadzonych na przełomie maja i czerwca br. uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych oraz opiniowania.