Zaktualizowane projekty rozporządzeń dot. aukcji OZE w 2017 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się nowe wersje projektów rozporządzeń, które zostały skierowane do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów. Oba projekty zostały już uzgodnione międzyresortowo oraz przyjęte w trybie obiegowym przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w dniu 10 stycznia 2017 r.