W pierwszym kwartale 2020 roku w sieci spółki Tauron Dystrybucja przybyło 12 tysięcy mikroinstalacji fotowoltaicznych. Bieżący kwartał powinien być jeszcze lepszy, co sygnalizują dane o przyłączeniach zrealizowanych przez tego operatora sieci dystrybucyjnej w kwietniu.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku Tauron Dystrybucja przyłączył do swojej sieci 11 952 mikroinstalacje o całkowitej mocy 81,438 MW – wszystkie wykonano w technologii fotowoltaicznej.

Był to wynik gorszy tylko od rekordowego kwartału pod względem liczby przyłączeń mikroinstalacji zrealizowanych przez tego operatora. W czwartym kwartale 2019 roku w jego sieci pojawiło się 15,9 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 103,99 MW.

Zgodnie z wypowiedzią rzecznika firmy Tauron, potwierdzają się dane mówiące o wzroście liczby przyłączeń mikroinstalacji w marcu, kiedy Tauron Dystrybucja miał wykonać o około 40 proc. więcej przyłączeń w porównaniu do stycznia br.

Jednocześnie w kwietniu operator sieci dystrybucyjnej na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego odnotował wzrost liczby otrzymanych wniosków o przyłączenie kolejnych mikroinstalacji. W marcu takich wniosków do spółki Tauron Dystrybucja wpłynęło około 6,5 tysiąca, natomiast w kwietniu już 7,15 tys.

Więcej informacji