Wysokienapiecie.pl: Rząd sięga głębiej po pieniądze ze sprzedaży zielonej energii

  • Reading time:2 mins read

Jak informuje portal wysokienapiecie.pl, autopoprawka do rządowego projektu zmiany prawa energetycznego wprowadza nowy sposób liczenia kwot, jakie producenci zielonej energii zapłacą za jej sprzedaż. Wprowadzone jesienią ubiegłego roku przepisy mają na celu ograniczenie nadmiernych zysków ze sprzedaży energii elektrycznej i przekazanie, poprzez Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, na rekompensaty ograniczenie cen energii dla odbiorców. Miało to złagodzić skutki kryzysu energetycznego. Wyłączono wytwórców w instalacjach do 1 MW, przy czym jeden producent może mieć do trzech takich jednostek, projekty demonstracyjne, biogazownie oraz energię sprzedawaną w kontraktach aukcyjnych.

System gwarancji pochodzenia ma ogromne znaczenie dla mierzenia i raportowania przez odbiorców energii a w szczególności przez przemysł udziału energii odnawialnej w wolumenie zużywanej energii elektrycznej. Niestety system ten przestaje istnieć na naszych oczach. Wytwórcy nie będą sprzedawali, albo w ogóle nie będą wnioskowali o wydanie gwarancji pochodzenia, ponieważ przestaje się im to opłacać. Poza paraliżem systemu gwarancji pochodzenia, które są jedynym dokumentem poświadczającym pochodzenie danego wolumenu energii z OZE, dojdzie też do paraliżu systemu rekompensat dla podmiotów energochłonnych, który w znacznym stopniu opiera się na obowiązku nabywania i umarzania przez te podmioty gwarancji właśnie – ocenia Stowarzyszenie Energii Odnawialnej.

Więcej