Stowarzyszenie RE-Source, promujące inwestycje w odnawialne źródła energii na podstawie komercyjnych umów PPA (Power Purchase Agreement), opublikowało dane, z których wynika, że w ubiegłym roku wyraźnie wzrosły moce w elektrowniach fotowoltaicznych w Europie, z których energię zakontraktowano na podstawie tego rodzaju umów.

Chociaż w poprzednich latach w Europie komercyjne umowy PPA zawierano głównie na energię z farm wiatrowych, to w 2020 roku można było zaobserwować wyraźny wzrost, jeśli chodzi o umowy na energię z elektrowni fotowoltaicznych. Energetyka słoneczna odpowiadała za 43% mocy w OZE zakontraktowanych w ramach umów PPA w Europie. Zawarte umowy PPA obejmują zakup energii z elektrowni PV o mocy 1,7 GW. W zeszłym roku w Europie podpisanych zostało 51 umów PPA z 33 firmami, w tym 28 firm po raz pierwszy zawarło takie umowy.

Więcej