Jak podaje Gazeta Prawna Projekt zmian w ustawie o elektromobilności zakłada, że umowy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami, które nie będą miały elektrycznej lub gazowej floty, wygasną dopiero 31 grudnia 2021 r. Dopisano także, że wymóg będzie dotyczył tylko realizacji umów, których wartość przekracza 30 tys. euro.

Z pisma, do którego dotarł Dziennik Gazeta Prawna wynika, że ME informuje, iż zmiany w ustawie o elektromobilności mają zostać uchwalone jeszcze w tej kadencji Sejmu. – Przesunięcie terminu, od którego będzie obowiązywał wymóg dotyczący floty użytkowanych pojazdów, spowodowane jest koniecznością dostosowania przepisów ustawy dotyczących obowiązku wprowadzenia infrastruktury do ładowania i tankowania pojazdów – wyjaśnia cytowany przez „Gazetę Prawną” departament innowacji i rozwoju technologii ME.

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.