Jak zaznacza wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz – Unijny cel 15 procent energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu brutto na koniec 2020 roku będzie trudny do zrealizowania. Szacowany przez nas wolumen to 13 procent.

Rząd zdaje sobie sprawę z ryzyka tzw. transferów statycznych i dlatego prowadzi rozmowy o przesunięciu terminu realizacji celu. W ostatnim okresie nastąpił znaczny wzrost generacji z OZE, a rząd pracuje nad projektami ustaw, które umożliwią dalsze przyspieszenie inwestycji w tej branży.

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podkreśla, że prowadzone są rozmowy z Komisją Europejską. – Mamy nadzieję, że wraz z pokazaniem dynamiki wzrostu będzie możliwe przedłużenie terminu przy celu OZE.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł w Polsce ponad 11,5 procent w roku ubiegłym.

Źródło