W ubiegłym roku wyraźnie zwiększyły się moce nowych odnawialnych źródeł energii, które rozpoczęły wytwarzanie w systemie aukcyjnym. Znacznie większy wzrost nowych mocy w tym systemie rozliczeń powinien być efektem aukcji rozstrzygniętych w latach 2018-2019.

Jak wynika z danych URE, do końca 2019 roku w systemie aukcyjnym uruchomiono łącznie 406 nowych instalacji o łącznej mocy 358,9 MW. W stosunku do roku poprzedniego przybyły 262 instalacje o mocy 234,4MW.

W tym roku powinniśmy obserwować wyraźny wzrost zwłaszcza nowych mocy w fotowoltaice do 1 MW – w listopadzie 2020 r. skończy się bowiem dwuletni okres na rozpoczęcie sprzedaży energii potwierdzonej uzyskaną koncesją. Urząd Regulacji Energetyki szacuje iż w wyniku rozstrzygnięcia dotychczasowych aukcji może powstać ok. 3,4 GW nowych mocy w technologii wiatrowej, ok. 1,7 GW w technologii PV oraz niecałe 70 MW nowych mocy w pozostałych technologiach OZE.

Wyniki aukcji z 2019 roku potwierdzają ogólnoeuropejski trend pokazujący, że cena energii wytwarzanej w najbardziej dojrzałych technologiach OZE zrównuje się z ceną energii konwencjonalnej, czego dowodem jest średnia cena jaką oferowały w aukcjach duże instalacje wiatrowe. Niewielki udział dodatkowych instrumentów wsparcia potwierdza, że energia odnawialna staje się coraz bardziej konkurencyjna i winna stanowić istotny składnik polskiego miksu energetycznego – Prezes URE Rafał Gawin

Gramwzielone.pl