Wiceminister Energii Tadeusz Skobel poinformował, że projekt Polityki Energetycznej Państwa (PEP) w tej chwili jest szczegółowo omawiany i korygowany. Do samego projektu zostało zgłoszone około 1800 uwag, które są poddawane analizie i ocenie. W założeniach PEP ma zostać przedstawiony Radzie Ministrów w lipcu tego roku.

W projekcie założono m.in., że w 2030 r. 60% wytwarzanej w Polce energii nadal będzie pochodziło z węgla, przy utrzymaniu rocznego zużycia tego surowca na obecnym poziomie. Do 2040 roku udział węgla w produkcji prądu ma spaść poniżej 30%.

W miksie energetycznym państwa coraz większą rolę miałyby odgrywać źródła odnawialne, zwłaszcza fotowoltaika i offshore. W 2033 roku pojawić miałby się pierwszy blok elektrowni atomowej, o mocy ok. 1-1,5 GW. W latach 2033-2039 miałyby zostać zbudowane cztery takie bloki o całkowitej mocy ok. 4-6 GW, dwa kolejne w latach 2041 i 2043. Łączne nakłady inwestycyjne w sektorze wytwórczym w latach 2021-2040 założono na ok. 400 mld zł.

Więcej