W czasie rozmowy na Forum Ekonomicznym w Karpaczu wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska oświadczył, że Polsce uda się osiągnąć założony cel 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu za 2020 rok.

Wiceminister Klimatu i Środowiska stwierdził, że wiele zależy od właściwego zbadania rynku, a do tej pory nie wszystkie obszary OZE były ujmowane w sprawozdaniach. Jak zapewnił Ireneusz Zyska obecnie, celem ustalenia prawidłowego wyniku, brane są pod uwagę wszystkie źródła wykorzystujące OZE, również w energetyce rozproszonej, wykorzystującej m.in. biomasę. W związku z tym wiceminister przewiduje, że cel za rok 2020 zostanie zrealizowany, jednak ostateczne dane zostaną ujawnione pod koniec roku.

Według Eurostatu w Polsce energia ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto stanowiła 12,16% w 2019 roku oraz 11,48% z roku 2018.

Więcej