Dotychczasowy udział energii odnawialnej w zużyciu finalnym oraz aukcje OZE pozwalają twierdzić, że zrealizujemy unijny 15- proc. cel OZE na 2020 rok – ocenił w środę 8 stycznia br. w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Tomasz Dąbrowski.

Wiceminister podczas debaty towarzyszącej pierwszemu czytaniu projektu ustawy budżetowej na 2020 rok przypomniał, że dane dotyczące udziału OZE będą wyliczane za cały 2020 rok i zostaną przedstawione w 2021 roku.

Przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych poinformował, że z najnowszych danych wynika, że wzrost udziału energii OZE w ostatnich latach rośnie. W 2017 roku było to 14,6 proc.; w 2018 – 14,8 proc. – wymienił. „Konsekwentnie zbliżamy się do tej wartości 15 proc.”

Dąbrowski podkreślił, że aukcje na sprzedaż energii z OZE przeprowadzone w 2018 roku pozwoliły zakontraktować 1700 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii (1100 MW w wietrze, 550 MW fotowoltaice, pozostałą część w energetyce wodnej, biogazie i biomasie).

W 2019 roku aukcje pozwoliły zakontraktować już 3100 MW mocy w OZE (ponad 2200 MW w wietrze, 750 MW w fotowoltaice, pozostałą część to woda, biogaz i biomasa).

Dąbrowski ocenił, że uruchomiony w 2019 roku program wsparcia budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd” pozwoli zbudować kolejnych 1000 MW mocy.

„Na dzień dzisiejszy możemy spokojnie mówić o zrealizowaniu celu na 2020 rok. Nie ma podstawy co do potencjalnych kar finansowych – ocenił Dąbrowski.

Źródło: PAP

Z powyższym nie zgodził się Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin, w piśmie przesłanym w ramach opiniowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r.

Taki stan rzeczy wynika z uprawnień, jakie gwarantują zwycięzcom aukcji rozwiązania prawne zawarte w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o OZE, dotyczące czasochłonności procesów inwestycyjnych związanych z budową nowych instalacji odnawialnych źródeł energii. Należy bowiem wskazać, że zgodnie z przepisami ww. ustawy najkrótszy ustawowy termin, w którym tzw. nowa instalacja, która wygrała aukcję, powinna rozpocząć sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej w systemie aukcyjnym, wynosi 24 miesiące od dnia zamknięcia sesji aukcji i dotyczy instalacji wykorzystujących  do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię promieniowania słonecznego – pisze Rafał Gawin, prezes URE.