WWF Scotland ogłosił, że w niedzielę 7 sierpnia turbiny wiatrowe wyprodukowały i wprowadziły do szkockiej sieci elektroenergetycznej 39,545 MWh, przy całkowitym zapotrzebowaniu na energię na poziomie 37,202 MWh.

Szkockie źródła energii odnawialnej wytwarzają ok. 26% całej energii OZE w Wielkiej Brytanii. W samej Szkocji produkcja zielonej energii przewyższa generację konwencjonalną, a 25% energii z morskich farm wiatrowych w całej Europie wytwarzana jest właśnie w Szkocji.

Źródła: www.ecowatch.com, http://www.gov.scot/Topics/Business-Industry/Energy/Facts