Eurostat szacuje, że w 2018 r. emisje dwutlenku węgla (CO2) ze spalania paliw kopalnych w Unii Europejskiej (UE) znacznie spadły o 2,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Emisje CO2 są głównym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego ocieplenia i odpowiadają za około 80% wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE. Wpływają na nie takie czynniki jak warunki klimatyczne, wzrost gospodarczy, liczba ludności, transport i działalność przemysłowa.

Więcej