Jak podaje portal Gram w zielone, z początkiem września w stolicy wystartuje kolejny nabór wniosków o dotacje m.in. na domowe instalacje odnawialnych źródeł energii.

W ramach największego w kraju miejskiego programu dotacji dla mieszkańców chcących zainwestować w odnawialne źródła energii Warszawa dopłaca m.in. do montażu pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Obecnie zasady udzielania dotacji regulowane są uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

W przypadku OZE dotacje nie mogą być udzielane na pokrycie kosztów:

1) opracowania dokumentacji technicznej, pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego, wymiany instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody, montażu przenośnych urządzeń grzewczych;

2) zakupu i montażu pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych w obiektach zasilanych ciepłem z sieci ciepłowniczej.

Nabory wniosków o dotacje prowadzone są regularnie. Najbliższy ma wystartować już w poniedziałek 2 września.

Więcej