Wprowadzone ostatnio zmiany prawne dotyczące energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych znacząco wpływają na sytuację podmiotów, które zajmują się jej produkcją. W szczególnie niekorzystnej sytuacji zostali postawieni producenci pozyskujący energię z wiatru. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 20 maja 2016 r. wprowadziła definicje, które od 2017 r. istotnie zwiększą opodatkowanie farm wiatrowych podatkiem od nieruchomości.

Całość publikacji dostępna jest tutaj