Według portalu ISBnews, 5 sierpnia br. Minister Energetyki Krzysztof Tchórzewski odpowiedział na interpelację dotyczącą zmiany kryterium 10h.

Chciałbym poinformować, że minister energii nie prowadzi obecnie prac legislacyjnych, które skutkowałyby zmianą podstawowych konstrukcji prawnych wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w elektrownie wiatrowe (Dz. U. z 2019 r. , poz. 654), tj. nie ma prac mających na celu zmianę podstawowego kryterium odległości, czyli tzw. zasady 10h. – poinformował Ministra Tchórzewski.

Więcej