Zespół analityczny z grupy Financial Times fDi Markets opublikował dane, z których wynika, że przez trzy kwartały 2020 r. zagraniczni inwestorzy ogłosili w Polsce 306 projektów greenfield, co lokuje nas pod tym względem na trzecim miejscu. Przed nami jest tylko Wielka Brytania (643 projekty) i Niemcy (407 projektów), a za nami Hiszpania (305 projektów) oraz Francja (264 projekty).

Dyrektor Centrum Inwestycji w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Jan Kamoji-Czapiński zaznaczył, że głównymi źródłami nowych inwestycji jest branża elektromobilności i OZE. Przez pierwsze cztery miesiące tego roku Polska nie zanotowała spadku liczby inwestycji w obszarze OZE. W tym czasie ogłoszono w naszym kraju 16 projektów. Ich inwestorami są m.in. duński Vestas czy niemieckie Innogy SE i RWE Renewable.

Więcej