Wiceminister klimatu Ireneusz Zyska zapewnił wczoraj w Sejmie, że do 2025 roku moc odnawialnych źródeł energii w Polsce wzrośnie do 28 GW. Oznaczałoby to, że w ciągu trzech lat zostaną uruchomione źródła OZE o mocy niemal 10 GW.

Omawiając w Sejmie aktualny stan rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, wiceminister klimatu i rządowy pełnomocnik ds. OZE Ireneusz Zyska zapewnił, że w ciągu najbliższych trzech lat moc odnawialnych źródeł energii w naszym kraju wzrośnie o niemal 10 GW, osiągając poziom 28 GW.

Zyska poinformował, że osiągnięcie takiego poziomu będzie możliwe w dużej mierze dzięki realizacji projektów, dla których sprzedaż energii została zakontraktowana w ostatnich aukcjach. Wiceminister klimatu wskazał, że w ciągu ostatnich czterech lat w aukcjach została zakontraktowana sprzedaż energii z projektów o mocy 5 GW.

Nowelizacja ustawy odległościowej coraz bliżej

Rządowy pełnomocnik ds. OZE zapewnił, że tylko w przypadku lądowej energetyki wiatrowej zainstalowana moc wzrośnie do 2025 roku do 12 GW (obecnie moc lądowych farm wiatrowych w Polsce wynosi około 7,6 GW).

Zyska zapewnił też, że na ukończeniu są prace nad projektem nowelizacji ustawy odległościowej, która od momentu wejścia w życie w 2016 roku praktycznie zablokowała rozwój nowych projektów lądowych farm wiatrowych, dla których do tego czasu inwestorzy nie uzyskali pozwoleń na budowę.

Jak zapewnił, rządowy projekt ustawy powinien zostać skierowany do prac w Sejmie w czerwcu. – Pracujemy nad konsensusem, aby projekt był akceptowalny dla społeczeństwa – stwierdził wiceminister Zyska, odnosząc się do nowelizacji ustawy odległościowej.

Rządowy pełnomocnik ds. OZE zapewnił, że obok źródeł wytwórczych rząd będzie wspierał budowę kolejnych elektrowni szczytowo-pompowych, które zwiększą potencjał magazynowania nadwyżek energii elektrycznej i wykorzystania ich w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Wsparcie tych inwestycji ma zapewnić powołany przez premiera zespół przedstawicieli administracji rządowej oraz ekspertów.

Więcej