Eksperci europejskiego stowarzyszenia wiatrowego WindEurope w najnowszym raporcie pokazują, jak spadły w ostatnich latach koszty budowy farm wiatrowych. WindEurope zaznacza jednak, że koniec możliwości dalszego redukowania CAPEX-u w energetyce wiatrowej jest już na horyzoncie, a biorąc pod uwagę wzrost kosztów surowców, można się spodziewać nawet zwiększenia kosztów inwestycji.

WindEurope wskazuje, że spadek kosztów technologii wiatrowych sprawił, że o ile w 2015 roku środki w wysokości 10 mln euro pozwalały na wybudowanie farmy wiatrowej o mocy 6 MW, to w ubiegłym roku za takie same pieniądze można było zaplanować inwestycję na 8 MW.

Według najnowszych danych, obecnie koszt budowy lądowej farmy wiatrowej w Europie, dla której w 2021 roku została podjęta finalna decyzja inwestycyjna wynosi około 1,3 mln euro/MW podczas gdy w 2015 roku było to 1,9 mln euro/MW.

Najniższy CAPEX dla lądowych projektów skierowanych do realizacji w ubiegłym roku WindEurope odnotowuje na rynkach wiatrowych w Hiszpanii i Finlandii (średnio 1,1 mln euro/MW), a niewiele wyższy koszt inwestycji został odnotowany w Szwecji, Holandii, Portugalii, Polsce i Ukrainie (1,2 mln euro/MW).

Jak zauważa WindEurope, wyższe koszty są natomiast notowane w Niemczech i Francji (1,5 mln euro/MW), co zdaniem ekspertów stowarzyszenia wynika z większych trudności związanych z przygotowaniem projektów i ograniczeniami, jeśli chodzi o lokalizowanie turbin. Te czynniki mają się przekładać na wyższe koszty kapitału.

Co istotne, powyższe ceny nie odnoszą się do kosztów farm wiatrowych wybudowanych w 2021 roku, ale do inwestycji, o których realizacji w ubiegłym roku zdecydowali inwestorzy. Przeciętny czas potrzebny od momentu podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej do zrealizowania farmy wiatrowej w Europie wynosi w przypadku onshore około 1 rok, a w przypadku offshore – ok. 2-3 lata.

Spadek kosztów inwestycji WindEurope odnotowuje również w morskiej energetyce wiatrowej, dla której CAPEX miał spaść z około 5,5 mln euro/MW w roku 2012 do około 3,5 mln euro w latach 2020-21.

WindEurope zauważa, że o ile w ostatnich latach sektor offshore ugruntował swoje łańcuchy dostaw, to dalszy spadek CAPEX-u został powstrzymany przez kilka czynników. Duże znaczenie miał relatywnie wysoki koszt projektów realizowanych obecnie we Francji, w przypadku których proces uzyskiwania pozwoleń został mocno opóźniony (chodzi o projekty, dla których wsparcie w systemie aukcyjnym zostało zabezpieczone przez inwestorów jeszcze w 2011 roku).

Inne czynniki, które powstrzymały spadek średniego CAPEX-u dla offshore, to realizacja kolejnych projektów w większych odległościach od brzegu i na coraz głębszych wodach, co generuje dodatkowe koszty.