Podczas środowego posiedzenia Sejmu odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy regulują przede wszystkim dwie kwestie – sposób rozliczania odpadów przez gminy za 2020 r. oraz uwolnienie mocy przerobowych spalarni. Przez zgłoszone poprawki, projekt został ponownie skierowany do sejmowej komisji.

Jak podczas debaty poinformował wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba, w MKiŚ został utworzony zespół, którego celem będzie promocja wykorzystania odpadów m.in. w kogeneracji, czyli jednoczesnej produkcji ciepła i energii energetycznej. „Taki zespół został powołany, koordynuje parce w zakresie wykorzystania tego naturalnego paliwa, który siłą rzeczy wytwarzany jest w gospodarstwach domowych do kogeneracji” – oznajmił.

Według projektu noweli gminy za ten rok będą się rozliczać z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów, dzięki czemu będą miały możliwość, by wykazać wyższy poziom ich zagospodarowania. Jak mówi prawo, gminy muszą osiągnąć za ten rok 50% recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych liczonego w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych.

Więcej