Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił aukcję dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW. Według informacji, które podali, aukcja potrwa 3 dni – od 10 grudnia do 14 grudnia – i zostanie przeprowadzona w formie pisemnej, w postaci papierowej. Każdy z inwestorów może przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji.

Aukcję wygrają uczestnicy, którzy zaoferują najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczą 100% wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. Tym razem maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną, wynosi 14,3 TWh, a jej wartość to blisko 2,8 mld zł.

Dodatkowo w tych samych dniach odbędzie się nabór na premię kogeneracyjną indywidualną dla jednostek kogeneracji od 50 MW mocy elektrycznej zainstalowanej.

Więcej