V-RIDIUM Power Group (grupa GreenVolt – Energias Renováveis) ​​i T-Mobile Polska zawarły długoterminową umowę na dostawę energii odnawialnej (PPA – Power Purchase Agreement) na okres 15 lat. Dostawa zielonej energii do jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce będzie realizowana przez instalacje odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej na poziomie 98 MW należące do joint-venture pomiędzy KGAL (niemiecka spółka zarządzająca aktywami) oraz V-RIDIUM Power, spółką z grupy GreenVolt.

Z punktu widzenia odbiorcy, umowa ta pozwoli T-Mobile Polska osiągnąć postawione cele w ramach zrównoważonego rozwoju poprzez zapewnienie dostaw energii z odnawialnych źródeł energii.

Zielona energia, która będzie dostarczana do T-Mobile Polska od pierwszego kwartału 2023 r., odpowiada średniemu rocznemu zużyciu 66 tys. gospodarstw domowych, zapewniając uniknięcie emisji na poziomie około 145 tys. ton CO2 rocznie.

Zdaniem João Manso Neto, prezesa GreenVolt, „umowa z T-Mobile Polska w Polsce wzmacnia pozycję GreenVolt na rynku rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz eksploatacji projektów OZE  w Europie, a także jej zdolność do reagowania za pomocą dostosowanych rozwiązań do potrzeb swoich klientów i pomaganie im w osiągnięciu celów dekarbonizacji”.

Jak zauważa Jacek Błądek, COO V-RIDIUM Power Group, „Umowa z T-mobile Polska jest jedną z największych o ile nie największą, jaka została zawarta na Polskim rynku w formule CPPA. Kluczowym czynnikiem tego typu umów jest zapewnienie odbiorcy końcowemu długoterminowych konkurencyjnych cen energii przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości refinansowania inwestycji. Zawarta umowa stanowi świadectwo trwającej transformacji energetycznej oraz poszukiwania przez odbiorców końcowych tańszych, alternatywnych w stosunku do konwencjonalnych źródeł zasilania, co długoterminowo przekłada się na konkurencyjne ceny produktów oferowanych końcowemu klientowi.