25 lutego 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane uwagi do projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Zgodnie z projektem, w przypadku budowy farm wiatrowych w polskiej strefie Morza Bałtyckiego nie trzeba będzie stosować Prawa zamówień publicznych. Taki zapis (art. 70 projektu) budzi wątpliwości Urzędu Zamówień Publicznych, który wskazuje na potencjalną niezgodność z prawem krajowym i unijnym.

Uwagi do projektu zgłoszone przez Urząd Zamówień Publicznych

Zastrzeżenia dotyczą również  uwzględnienia w inwestycjach offshore informacji o tzw. local content. Zdaniem resortu rozwoju, to swego rodzaju „off-set” i takie propozycje mogą doprowadzić do wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania naruszeniowego.

Uwagi do projektu zgłoszone przez Ministerstwo Rozwoju

Więcej informacji odnośnie uwag zgłoszonych do projektu: wysokienapiecie.pl

Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Uwagi do projektu zgłoszone prze Stowarzyszenie Energii Odnawialnej