Chociaż początkowo rząd zapowiadał, że ustawa o offshore zostanie uchwalona w tym roku, to na ten moment nie trafiła jeszcze do Sejmu. Podczas swojego wystąpienia, wiceminister Ireneusz Zyska zaznaczył, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska stara się zrobić wszystko, by prace związane z przyjęciem i wejściem tej ustawy posuwały się naprzód. Według niego regulacja powinna wejść w życie nie później niż w styczniu 2021 roku. Jak podkreślił wiceminister, termin ten jest nieprzekraczalny, ponieważ 1 lipca wchodzi w życie dyrektywa RED II wymagająca rozdzielenia wsparcia na bazie aukcji. Oprócz tego do 31 marca inwestorzy będą mogli składać wnioski o wsparcie w postaci kontraktów różnicowych dla morskich farm wiatrowych. Będą one wymagały notyfikacji KE, a do 30 czerwca musi je rozpatrzyć Urząd Regulacji Energetyki.

Więcej