Zgodnie z zapowiedzią Pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusza Zyski, projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych jeszcze w tym tygodniu miał uzyskać akceptację Rady Ministrów i trafić do Sejmu. Podczas ostatniego, październikowego posiedzenia rządu projekt tej ustawy nie został jednak przyjęty i zostanie ponownie poddany pod głosowanie już w listopadzie.

Więcej na biznesalert.pl