Do Sejmu trafił projekt ustaw o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przewidujące m.in. zmiany w zakresie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Procedowane przepisy wprowadzają możliwość wydłużenia terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego oraz maksymalnego wieku urządzeń wchodzących w skład danej instalacji, na skutek zaistnienia okoliczności niezależnych od Wytwórcy, z uwzględnieniem sytuacji zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym spowodowanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Analogiczna regulacja została zaproponowana dla Wytwórców korzystających z systemów feed-in tariff (FiT) oraz feed-in premium (FiP).

Przepis przejściowy zapewnia możliwość skorzystania z wydłużenia terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, przez wytwórców, których oferty wygrały aukcję w latach ubiegłych. Analogicznie przepis przejściowy obejmuje małych i średnich Wytwórców korzystających z systemów FiT i FiP.

Zgodnie z przepisami końcowymi, zmiany w zakresie ustawy o OZE wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy nowelizującej.

Projekt będzie procedowany najprawdopobniej w dniu 27 marca, tj. w drugim dniu posiedzenia plenarnego Sejmu. Zgodnie z zapowiedziami rządu, ustawa ma wejść w życie od pierwszego kwietnia br.

Zgodnie z obecnymi planami, Konwent Senatu zbierze się jutro i zdecyduje o terminie najbliższego posiedzenia plenarnego tej izby, które odbędzie się najprawdopodobniej na początku przyszłego tygodnia.

Projekt ustawy w Sejmie