Ustawa o środkach nadzwyczajnych weszła w życie

  • Reading time:1 mins read

Wczoraj, tj. w dniu 3 listopada 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2243).

Zgodnie z przepisami końcowymi ustawy, wchodzi ona w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli dzisiaj, dnia 4 listopada 2022 r.

Jednocześnie kluczowy mechanizm przewidziany w ustawie, tj. odpis na Fundusz ma być realizowany począwszy od dnia 1 grudnia 2022 r. Projekt rozporządzenia określający sposób obliczania limitu ceny nie został jednak jeszcze oficjalnie opublikowany, informacja o nim nie widnieje ponadto w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.