Według informacji podanych przez URE średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych (kontrakty OTC zawierane na rynku pozagiełdowym) w II kwartale 2021 r. wyniosła 252,17 zł/MWh. Biorąc pod uwagę analogiczne kwartały ostatnich 10 lat, była to najwyższa średnia cena energii.

Z komunikatu URE wynika, że istotny wpływ na poziom tej ceny miały kontrakty zawierane z dużym (rocznym, dwuletnim) wyprzedzeniem, dlatego publikowana cena możne nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych.

Cena została obliczona na podstawie danych przekazanych przez wytwórców i objęła sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji.

W komunikacie podano również, że łączny wolumen energii sprzedanej w II kwartale 2021 r. w kontraktach OTC wyniósł ok. 5 TWh i był najniższy od 10 lat.

Więcej