Urząd Regulacji Energetyki opublikował komunikat, w którym informuje, że w roku 2020 stawka opłaty OZE pozostanie na zerowym poziomie.

Opłata OZE została wprowadzona nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2015 roku i po raz pierwszy została doliczona do rachunków w lipcu 2016 roku, w wysokości 2,51 zł za MWh.

Na kalkulację stawki i jej wysokość w 2020 roku miało wpływ kilka czynników. Przede wszystkim należy zauważyć, że produkcja energii w systemie aukcyjnym i wchodzenie kolejnych wytwórców do tego systemu to proces stopniowy, będący konsekwencją przebiegu inwestycji. Nie mamy zatem jeszcze do czynienia z maksymalną zadeklarowaną produkcją energii przez wszystkich wytwórców, którzy wygrali dotychczasowe aukcje. Dotyczy to przede wszystkim dużych elektrowni wiatrowych – wyjaśnia Rafał Gawin, prezes URE.

Komunikat URE