Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne, Prezes URE poinformował, że w II kwartale 2017 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 162,50 zł/MWh.

URE przypomina, że w I kwartale br. cena ta wynosiła 160,60 zł/MWh.

Szczegóły, w tym metodologia obliczania tej ceny, znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 65/2017  w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2017 roku.