Jak informuje portal gramwzielone.pl, Urząd Regulacji Energetyki przypomina o obowiązku związanym z uzyskaniem koncesji w przypadku inwestycji w instalacje bazujące na kogeneracji czy odnawialnych źródłach energii. URE zaznacza przy tym, że odnawialne źródła energii, w których energia została wytworzona po raz pierwszy po wejściu w życie ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, tracą prawo do uzyskiwania świadectw pochodzenia.

Więcej na gramwzielone.pl